775 363 335
582 363 335
habro@habro.cz

Ochrana osobních údajů

Interní směrnice firmy Ing. Jan Navrátil - Habro pro správu a oachrnu osobních údajů (GDPR)

(General Data Protection Regulation)

Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů byla přijata 24.5.2018. Je závazná pro všechny zaměstnance firmy. Plné firemní znění najdete zde včetně podpisů.

Zobrazit znění

Případné přípomínky a dotazy pište na gdpr@habro.cz nebo na navratil@habro.cz